Kiitos ei ahdistusta, rakennetaan uudenlainen sosiaalinen media

January 2023

Sosiaalisessa mediassa on ongelmia. Superhoodin tiimi päätti rakentaa uudenlaisen sosiaalisen median. Median joka voisi välttää sosiaalisen median sudenkuopat, mutta silti toteuttaa somen hyvät asiat. Tämä kirjoitus avaa Superhoodin suunnittelun lähtökohtia ja palvelua ohjaavia periaatteita.


Ei portinvartijoita, ei seuraajia

Perinteinen sosiaalinen media luo informaatiokuplia suljetuilla ryhmillä ja algoritmeillaan. Sosiaaliset verkostot syöttävät käyttäjilleen sisältöä jota seurattavat tai kaverit jakavat, tai johon algoritmit uskovat käyttäjien reagoivan. Saadaksesi äänesi kuuluviin pitää sinun ensin kerätä seuraajia, päästä mukaan ryhmiin tai keksiä algoritmien salaisuudet. Seuraajat, ryhmät ja algoritmit ovat perinteisessä somessa tiedon portinvartijoita.

Superhood on rakennettu kaupunkien, paikkojen ja naapurustojen yhteisöille. Me uskomme että paikallisen tiedon tulee olla avointa ja saatavilla kaikille. Superhoodissa sinun ei tarvitse seurata ihmisiä ja organisaatioita, tai liittyä suljettuihin ryhmiin saadaksesi tietoa; eikä kerätä seuraajia saadaksesi äänesi kuuluviin. Superhoodissa ei myöskään ole ylettömiä algoritmeja kontrolloimassa mitä tietoa näet. Superhoodissa voit vapaasti valita mitkä alueet ja naapurustot sinua kiinnostavat ja minkälaista informaatiota niistä haluat saada. Sinulla on valta omaan tietovirtaasi.


Liiketoimintamalli ei saa uhata yksityisyyden suojaa 

Perinteinen sosiaalisen median liiketoimintamalli perustuu käyttäjädatan aggressiiviseen hyödyntämiseen. Some-alustat keräävät käyttäjien dataa ja aktiviteetteja sekä alustan sisältä että muualta Internetistä. Mitä enemmän käyttäjädataa alustalla on, sen paremmin se voi kohdentaa käyttäjiä mainostajille. Puhdas mainoksiin perustuva liiketoimintamalli on luonut eturistiriidan, some-alustoilla on sisäänrakennettu tarve hamstrata käyttäjädataa ja häilyä yksityisyyden suojan harmaalla alueella.

Superhood on yksityisyyttä kunnioittava palvelu. Liiketoimintamallimme EI perustu käyttäjien profilointiin mainostajille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että sinun ei ole pakko luoda käyttäjätiliä saadaksesi tietoa, eikä tarvitse antaa osoitettasi tai muita tietojasi ollaksesi osana paikallisia yhteisöjä. Superhood ei myöskään seuraa millä sivustoilla käyt Internetissä, tai kerää muutakaan henkilökohtaista tietoa sinusta. Superhoodin liiketoimintamalli on yhdistelmä maksullisia toimintoja ja mainoksia. Superhoodissa mainokset EI ole kohdistettu henkilötietojesi perusteella vaan alueille ja paikoille.


Lisäarvoa koko paikalliselle ekosysteemille

Paikallisiin suljettuihin ryhmiin perustuvat sosiaalisen median palvelut ovat lähinnä keskustelukanavia tai ilmoitustauluja paikallisille asukkaille. Näillä ryhmillä on ylläpitäjä tai joukko ylläpitäjiä jotka päättävät kuka ryhmään pääsee ja mistä siellä voi keskustella. Tämä yhdistettynä alustojen motivaatioon rajoittaa yritysten ja organisaatioiden näkyvyyttä saadakseen heidät mainostajiksi, tarkoittaa että perinteiset sosiaalisen median palvelut eivät ole optimaalisia paikallisille yhteisöille.

Asukkaat, vierailijat, kaupungin tai kunnan organisaatiot, paikalliset viranomaiset sekä yritykset ovat kaikki tärkeitä osia paikallisessa ekosysteemissä. Jokaisella ekosysteemin jäsenellä on hiukan eri tarpeet kommunikoida muille. Superhoodin missio on tuottaa lisäarvoa koko paikalliselle ekosysteemille uhraamatta tai hyväksikäyttämättä yhtä tai useampaa ryhmää toisten eduksi. Superhood on tasapainoinen media palvellen koko paikallista ekosysteemiä.


Sana on vapaa, mutta yhteisö päättää

Paikallisten ryhmien ylläpitäjien asettamat säännöt ryhmille ja keskusteluille voivat olla haasteellisia. Ylläpitäjien moderoimat sosiaaliset mediat luovat sisäpiirejä ja voivat lisätä eriarvoisuutta yhteisöissä. Pakollinen oikeiden nimien käyttö myös henkilöi keskustelut ja saattaa polarisoida naapurustoja vaikeiden asioiden noustessa esiin.

Superhoodissa sana on vapaa ja keskusteluihin voi osallistua myös anonyymisti. Sisällön moderointi on koko yhteisön käsissä. Myös sinä voit osallistua moderointiin vahvistamalla sisällöt todeksi tai raportoimalla niistä järjestelmälle. Sinulla on myös mahdollisuus poistaa häiritsevät käyttäjät tai sisällöt omasta tietovirrastasi.


Vältä ahdistusta ja tunteiden väärinkäyttöä

Tarve kerätä seuraajia, saada tykkäyksiä ja pelata algoritmeja näkyvyyden ja suosion saamiseksi luo ahdistusta. Sosiaalisen median palvelut on rakennettu ja optimoitu käyttäjien koukuttamiseksi, ja kiihtyvä kilpailu klikkauksista tai katseluista ajaa ihmisiä tuottamaan yhä uskaliampaa ja kiistanalaisempaa sisältöä. Sama ilmiö, informaatiokuplien kiihdyttämänä, on tehnyt uutisista klikkiotsikoita tai jopa valeuutisia.

Superhoodissa käyttäjien ensisijainen motivaatio tuottaa sisältöä ei ole itsensä esiin tuominen. Superhood on ihmisten informoimista tai viihdyttämistä paikallisella tiedolla, tapahtumilla ja uutisilla, tai keskusteluja ja aloitteita paikallisista asioista. Lisäksi, hienovaraisella palvelumuotoilulla Superhood on pyrkinyt minimoimaan ahdistuksen ja naapurustodraaman syntymistä.

Superhoodissa käytön painotus 

  • ei ole siinä kuka julkaisee tietoa, vaan itse tiedossa, 
  • ei ole siinä kuka tykkää julkaisuistasi, vaan indikoida arvostetaanko julkaisujasi, 
  • eikä siinä kuka on suosittu, vaan siinä kuka tuottaa arvoa paikalliselle yhteisölle.


Kiitos ei ahdistusta! Superhood rakentaa kestävämpään sosiaalista mediaa. Mediaa joka ei kuluta meitä ihmisiä vaan viihdyttämisen ohessa auttaa yhteisöjämme kukoistamaan.

Aiheesta lisää